Program START

Program START: Grantová soutěž pro doktorandy UK

Vyhlášení grantové soutěže na KTF UK: Dokument ke stažení

 • Podávání návrhů, celý proces hodnocení včetně a zpřístupnění výsledků hlavním řešitelům probíhá elektronicky v IS Věda.


Základní soutěžní podmínky

 • Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

 • Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

 • Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor (Požadavky na mentora) - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.


Důležité informace pro uchazeče o grant:

 • 29. 6. 2020 (9:00 – 12:00), 2. 7. 2020 (9:00 – 12:00) - Vzdělávací program pro uchazeče o grant (Prezentace)

 • 13. 7. a 27. 7. 2020 (9:00 – 13:00) Hromadné konzultace

 • 17. 7. a 24. 7. 2020 (9:00 – 13:00) Hromadné konzultace


FAQ / ČKD

 1. Kdo může podávat projekt a kdo může být zařazen k ostatním řešitelům?

  • Projekty jsou určeny pro studenty doktorských studijních programů.

  • Hl. řešitel musí být v době podání grantu ve standardní době studia.

  • Řešitel nemusí být v době podávání grantu studentem doktorského SP, tuto podmínku musí splnit v době realizace grantu.

  • Ostatní řešitelé nemusí být nutně ve standardní době studia (u ostatních řešitelů povinnost být ve standardní době studia není podmínkou, ale je to doporučováno).

 2. Může být účast na mezinárodní doktorandské konferenci na KTF výstupem?

  • Aktivní účast na mezinárodní doktorandské konferenci může být jako jeden z výstupů projektu.

 3. Jaké mohou být typy výstupů projektu?

  • Výstupy projektu (články, publikace, …) mohou být v českém jazyce

  • Typy výstupů:

   • Dosažené výsledky odborného výzkumu

   • Odborné články či publikace/monografie (možno ve fázi odevzdání k recenznímu řízení)

   • Navržené metodiky (certifikované metodika)

   • Aktivní účast na odborné konferenci (i formou posteru)

   • Proškolení na práci s novým přístrojem či metodou

   • Účast na stáži

   • Učební materiál/pomůcka

   • Skripta pro výuku

   • Kurzy duchovního doprovázení (doložené prezenční listinou)

 4. Může být pasivní účast na konferenci výstupem projektu?

  • Pasivní účast na konferenci nemůže být výstupem projektu – pasivní účast na konferenci může být zařazena do aktivit grantu, stejně jako ostatní absolvované navíc předem stanovených cílům.

 5. Mentor?

 6. Jak psát projekt?

  • Základní informace, viz prezentace ze školení uchazečů o projekt.

  • Bude k dispozici základní metodika vypracování a zpracování projektu (rady, jak psát projekt, základní formulace, nejčastější chyby při podávání projektů, …).

  • Předáno na vyžádání.

 7. Výše úvazků?

  • Hlavní řešitel má maximální výši úvazku 0,5. Ostatní řešitelé 0,1-0,5.

  • V případě úvazku 0,3 a vyšší je povinnost minimálně 3 měsíční stáže.


Poslední změna: 14. září 2020 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám