• FAQ
  • Je možné vyjmout část disertační práce ze zveřejnění?

Je možné vyjmout část disertační práce ze zveřejnění?

  • Dle čl. 10 Opatření rektora č. 72/2017 "Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce nebo její části, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, ..."


  • Po uplynutí doby této doby je práce standardním způsobem zveřejněna v repozitáři, a to včetně veškerých příloh. Definitivní vynětí například části přílohy (např. z důvodů autorských práv na reprodukce) ze zveřejnění není možné a s tímto vědomím je třeba k práci přistupovat již ve fázi jejího zpracovávání.


Poslední změna: 19. květen 2021 15:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám