• Přijímací řízení

Přijímací řízení

Termíny a složení komisí pro přijímací zkoušky

Církevní a obecné dějiny

Termín:

8. června 2020

Místnost: P16, 10:00

Složení komise:

Předseda

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF, LA PNP


Teologie

Termín:

10. června 2020

Místnost: P8, 10:00

Složení komise:

Předsedkyně

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

KTF UK

Členové:

Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

KTF UK

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

KTF UK


Dějiny křesťanského Umění

Termín:

12. června 2020

Místnost: P16, 10:00

Složení komise:

Předsedkyně

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK, FF UK

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UKPodání přihlášky

Termín podání přihlášek: 30. dubna 2020


Místo podání přihlášky

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

Telefon: +420220181384, Fax: +420220181234

E-mail:


Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Internetová adresa: http://www.ktf.cuni.cz


Den otevřených dveří:

11. 1. 2020, 13:00 hod.

22. 1. 2020, 14:00 hod.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč): 660,-

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 710,-


Banka: Komerční banka

Účet: 32034061/0100

Konstantní symbol pro platbu složenku: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

Specifický symbol: 011


Pro platbu ze zahraničí:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1

název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK

IBAN: CZ6301000000000032034061

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.

Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).


Obecné podmínky pro všechny obory


Programy otevírané v akademickém roce 2020/21

Studijní program

Délka studia

Forma studia

Název

Kód oboru

Církevní a obecné dějiny

0222VD120021

4 roky

Prezenční

Kombinová

Dějiny křesťanského umění

0213VD320007

4 roky

Prezenční

Kombinovaná

Katolická teologie

0221VD100004

4 roky

Prezenční

Kombinovaná


Termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory:


Dějiny křesťanského umění

Datum přijímací zkoušky: 12. 06. 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky: 30. 06. 2020


Církevní a obecné dějiny

Datum přijímací zkoušky: 08. 06. 2020  

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 06. 2020 


Katolická teologie

Datum přijímací zkoušky: 10. 06. 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky: 29. 06. 2020Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám