• Přijímací řízení

Přijímací řízení


Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: 30. dubna 2023


Místo podání přihlášky

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

Telefon: +420220181384, Fax: +420220181234

E-mail:


Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Internetová adresa: http://www.ktf.cuni.cz


Den otevřených dveří:

2. 12. 2023, 27. 1. 2024


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za llistinnou formu přihlášky (Kč): 830,-

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 780,-


Banka: Komerční banka

Účet: 32034061/0100

Konstantní symbol pro platbu složenku: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

Specifický symbol: 011


Pro platbu ze zahraničí:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1

název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK

IBAN: CZ6301000000000032034061

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.

Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).


Obecné podmínky pro všechny obory


Programy otevírané v akademickém roce 2023/24

Studijní program

Délka studia

Forma studia

Název

Kód oboru

Církevní a obecné dějiny

0222VD120021

4 roky

Prezenční

Kombinová

Dějiny křesťanského umění

0213VD320007

4 roky

Prezenční

Kombinovaná

Katolická teologie

0221VD100004

4 roky

Prezenční

Kombinovaná


Termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory:


Dějiny křesťanského umění

Datum přijímací zkoušky: 5. 6. 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2024


Církevní a obecné dějiny

Datum přijímací zkoušky: 7. 6. 2024   

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2024


Katolická teologie

Datum přijímací zkoušky: 3. 6. 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2024


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám