• Přijímací řízení

Přijímací řízení


Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: 30. dubna 2021


Místo podání přihlášky

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

Telefon: +420220181384, Fax: +420220181234

E-mail:


Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Internetová adresa: http://www.ktf.cuni.cz


Den otevřených dveří:

9. 1. 2021

22. 1. 2021


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč): 770,-

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 720,-


Banka: Komerční banka

Účet: 32034061/0100

Konstantní symbol pro platbu složenku: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

Specifický symbol: 011


Pro platbu ze zahraničí:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1

název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK

IBAN: CZ6301000000000032034061

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.

Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).


Obecné podmínky pro všechny obory


Programy otevírané v akademickém roce 2020/21

Studijní program

Délka studia

Forma studia

Název

Kód oboru

Církevní a obecné dějiny

0222VD120021

4 roky

Prezenční

Kombinová

Dějiny křesťanského umění

0213VD320007

4 roky

Prezenční

Kombinovaná

Katolická teologie

0221VD100004

4 roky

Prezenční

Kombinovaná


Termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory:


Dějiny křesťanského umění

Datum přijímací zkoušky: 10. 6. 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky: 30. 6. 2021


Církevní a obecné dějiny

Datum přijímací zkoušky: 8. 6. 2021   

Náhradní termín přijímací zkoušky: 29. 6. 2021


Katolická teologie

Datum přijímací zkoušky: 4. 6. 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. 2021Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám