Granty, Projekty, Mobilita


Projekty a granty


Mobilita

  • Výběrové řízení Erasmus – minimálně 3 měsíční studijní pobyt/stáž (VŘ na jaře, eventuálně na podzim)

  • Fond mobility (pouze pro prezenční doktorandy) – minimálně měsíční badatelský pobyt (říjen a duben)

  • Podpora internacionalizace na UK - určeno pro kratší zahraniční pobyty do 3 týdnů

  • Další možnosti financování zahraničních pobytů – informace na zahraničním oddělení KTF

  • Možnosti mobilit – koná se minimálně 1x do roka informační schůzka


Účast doktorandů na životě fakulty

  • Předpokládá se účast na probíhajících konferencích, zejména u prezenčních doktorandů i výpomoc při organizaci, účast na odborných přednáškách, exkurzích a dalších aktivitách připravovaných fakultou

  • Aktivní účast doktorandů při mezinárodní doktorandské konferenci, případně pasivní účast; účast na dalších odborných aktivitách fakulty

  • Publikační činnosti a její vykazování

  • Pravidelné konzultace se školitelem, konzultantem


Stipendium (pouze studenti prezenčního studia)

  • Základ stipendia podle nařízení rektora: 10 500,- Kč


Poslední změna: 7. únor 2023 09:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám