GA UK

Grantová agentura UK

Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou UK. Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Podrobnější informace o soutěži naleznete zde.Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 19. kola soutěže (rok 2022)

Přihlášky nových projektů

  • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK: https://is.cuni.cz/webapps/ (pro přihlášení použijete stejné údaje jako do SIS).

  • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021 do 5. 11. 2021

  • Fakultní lhůta (deadline) pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 5. 11. 2021

  • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020: https://cuni.cz/UK-10548.html


Žádosti o pokračování projektů

  • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

  • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021 do 21. 1. 2022.

  • Fakultní lhůta (deadline) pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 21. 1. 2022.

  • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 35/2021.


Závěrečné zprávy

  • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK: https://is.cuni.cz/webapps/.

  • Fakultní lhůta (deadline) pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena na 31. 3. 2022.Podání přihlášky - návod

Submision (English version)


Probíhající projekty


kód projektu

název

řešitel

řešení

GAUK

178218


Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze

Pražák

Tomáš


2018-2020 

GAUK

1848218


Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby


Lorencová Veronika

2018-2020


GAUK

1040419 


Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti

Šulc

Jaroslav

2019-2021


GAUK

1688119

Vojtěch Lanna a Wilhelm von Bode


Jenisová Michaela

2019-2021

GAUK

806120


Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českých zemích pod vlivem Habsburků mezi léty 1526–1620

Babich

Elena

2020-2021

GAUK

426220


Noetická modlitba v prostředí Řeckokatolické církve na příkladu svatého Josafáta Kunceviče

Rác

Onrej

2020-2022

Poslední změna: 14. říjen 2021 10:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám