• Průběh studia
  • Informace o organizaci a formálních náležitostech studia

Informace o organizaci a formálních náležitostech studia


  • Průkazy UK (průkazy s licencí ISIC)

  • Číslo studenta (ID studenta): povinností každého studenta UK je zajistit si průkaz studenta Univerzity Karlovy. Ten má podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a je platný po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově. Průkazy studentům vydávají jednotlivá výdejní centra. Kompletní informace k této problematice je zveřejněna na samostatné stránce průkazů UK

  • Při vydání průkazu student zároveň obdrží heslo. V případě zapomenutí hesla je třeba postupovat podle instrukcí uvedených na stránce Centrálních autentizačních služeb UK.


    • Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia.

    • Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci: podorobnosti
Poslední změna: 3. srpen 2020 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám