Důležité termíny

Harmonogram akademického roku

Kalendář doktorského studia na rok 2022/2023


Zápis

 • Zápis je povinný pro každého studenta doktorského studia. Datum je stanoveno na konkrétní dny v měsíci září podle harmonogramu akademického roku.

  • Zápis je povinný pro každého studenta doktorského studia. Datum je stanoveno na konkrétní dny v měsíci září podle harmonogramu akademického roku.

  • Student obdrží k zápisu pozvánku ke konkrétnímu termínu.


  • Zápis lze provést v nepřítomnosti studenta pouze s ověřenou plnou mocí. Pro zápis v náhradním termínu student předkládá žádost na vědecké oddělení s řádným odůvodněním.


  • Základní informace pro nové studenty


Termíny pro ISP, RH, Státní zkoušky a obhajoby

 • Termín splnění studijních povinností + odevzdání ročního hodnocení a aktualizace ISP v SIS- za každý ročník do termínu kolem 20.9. K tomuto datu se odevzdávají také žádosti o odklad studijních povinností a další žádosti


 • Termíny státních doktorských, rigorózních a souborných zkoušek, platné v každém akademickém roce, jsou stanoveny následujícím způsobem:

  • leden/únor (přihláška se podává nejpozději na začátku prosince

  • květen/červen (přihláška se podává na začátku března)

  • září/říjen (přihláška se podává na konci května)


 • K výše uvedeným termínům se odevzdává závazná přihláška na předepsaném formuláři spolu se všemi přílohami včetně rigorózní, souborné či disertační práce.
Poslední změna: 22. listopad 2022 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám