Důležité termíny


Důležité termíny

 • Zápis je povinný pro každého studenta doktorského studia. Datum je stanoveno na konkrétní dny v měsíci září podle harmonogramu akademického roku.

 • Student obdrží k zápisu pozvánku.

 • Zápis lze provést v nepřítomnosti studenta pouze s ověřenou plnou mocí. Pro zápis v náhradním termínu student předkládá žádost na vědecké oddělení s řádným odůvodněním.

 • Základní informace pro nové studenty


Termíny pro ISP, RH, Státní zkoušky

 • Termín splnění studijních povinností + odevzdání ročního hodnocení a aktualizace ISP v SIS- za každý ročník do termínu kolem 20.9. K tomuto datu se odevzdávají také žádost o odklad studijních povinností a další žádosti

 • Termíny státních doktorských, rigorózních a souborných zkoušek, platné v každém akademickém roce, jsou stanoveny následujícím způsobem:

 • leden/únor (přihláška se podává nejpozději na začátku prosince

 • květen/červen (přihláška se podává na začátku března)

 • září/říjen (přihláška se podává na konci května)

 • K výše uvedeným termínům se odevzdává závazná přihláška na předepsaném formuláři spolu se všemi přílohami včetně rigorózní, souborné či disertační práce.

 • Aktuální termíny pro akademický rok 2020/2021 naleznete zde.Poslední změna: 10. prosinec 2020 11:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám