• Průběh studia
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.
Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.


Termíny SDZ a Obhajob


Složení komise:

Čas: 18. 5. 2021, 10:00

Předseda:

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Externista:

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

Uchazečka:

Mgr. Šárka Jendraššák, rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce

10:00

Mgr. Elena Sochatzi Babich, obhajoba disertační práce: „Homo deformis“.

Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českém prostředí mezi léty 1526–1620

11:00

Místo:

Budova KTF, učebna P16


  • Již proběhlé termíny SDZ o obhajob na KTF UK - naleznete zde.


Poslední změna: 8. duben 2021 14:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám