• Průběh studia
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.


Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí respektovat aktuálně platná opatření upravující vstup do budov UK.


Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.


Aktuální státní doktorské zkoušky a obhajoby


SP: Církevní a obecné dějiny, 13. 2. 2024, od 10:00


Předseda:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

Členové:

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (HÚ AV ČR)

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. (HÚ AV ČR)

Externí člen:

prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (JCU)

Místo a čas:

Budova KTF, učebna P10, 13. 2. 2024, od 10:00


Uchazeč

Téma disertační práce

Mgr. Miroslav Herold

(10:00)

Rozvoj kultu sv. Jana Nepomuckého do svatořečení

ThLic. Tomáš Bárta Pražák (12:00)

Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze


SP: Katolická teologie, 15. 2. 2024, od 10:00


Předseda:

doc. David Vopřada, Dr.

Členové:

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Externí člen:

doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UPOL)

Místo a čas:

Budova KTF, učebna P10, 15. 2. 2024, od 10:00


Uchazeč

Téma disertační práce

ThLic. Magda Bušková

(10:00)

Teologie svatosti podle sv. Jana Pavla II.


  • Již proběhlé termíny SDZ o obhajob na KTF UK - naleznete zde.


Poslední změna: 12. únor 2024 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám