• Průběh studia
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.


Aktuální termíny pro obor SDZ a obhajob pro obory Církevní a obecné dějiny a Dějiny křesťanského uměni jsou 5. 2. a 10. 2.2021.

Termíny SDZ o obhajob na KTF UK (již proběhlé) - naleznete zde.Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.


Termíny

Obor Církevní a obecné dějiny (Obhajoba disertační práce, 5. 2. 2021)

Složení komise:

Čas: 11:00

Předseda:

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)

Členové:

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (FF UK)

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D., (KTF UK)

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (CMS AV ČR)

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (FF MUNI)

Uchazečka:

Mgr. Michaela Falátková, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis

5. 2. 2021, od 11:00

Místo:

V on-line prostředí - připojení zde.


Obor Dějiny křesťanského uměni (SDZ a obhajoby, 10. 2. 2021)

Složení komise:

Čas: 10:00

Předseda:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Členové:

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Externista:

PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Uchazečky:

Mgr. Magdaléna Nerudová, Státní doktorská zkouška

10. 2. 2021, od 10:00

Mgr. Daniela Schalldach, Státní doktorská zkouška

10. 2. 2021, od 10:45

Mgr. Jana Jansová, obhajoba disertační práce:

Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu

10. 2. 2021, od 11:30

Mgr. Michaela Watrelot, obhajoba disertační práce:

Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen

10. 2. 2021, od 12:15

Místo:

Budova KTF, učebna P16


Poslední změna: 21. leden 2021 17:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám