• Průběh studia
  • 5. Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (termíny)

5. Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (termíny)


Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.


Termíny SDZ o obhajob na KTF UK

Plánované
Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška 14. 9. 2020, Učebna P16

Místnost: P16

Termín: 14. 9. 2020

Složení komise:

Předseda:

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

KTF UK

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

KTF UK

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

FF UK

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

Strahovská knihovna

Uchazeč:

ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D., obhajoba disertační práce:

Žalmové parafráze Jiřího Strejce

10:00


Obhajoba disertační práce 15. 9. 2020, Učebna P16

Místnost: P16

Termín: 15. 9. 2020

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D.

MG

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazečka:

Mgr. Monika Benčová, obhajoba disertační práce:

Návrhy a realizace dekorací barokního divadla v Čechách v 18. století

11:00


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 23. 9.

Místnost: P16

Termín: 23. 9. 2020

Složení komise:

Předsedkyně:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. /

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

KTF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Michaela Watrleot, Státní doktorská zkouška

10:00

Mgr. Dominika Grygarová, Obhajoba disertační práce:

Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy „vědy o subjektivitě“ založené na neurovědách a fenomenologii

10:45

Mgr. Šárka Jendraššák, Obhajoba disertační práce:

Vývoj porevoluční výstavní činnosti v českém prostředí. Případová studie Galerie Rudolfinum.

11:30Státní doktorská zkoušky a obhajoby disertačních prací 24. 9. 2020, Učebna P16, P14

Místnost: P12

Termín: 23.9.2020

Složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

KTF UK

Členové:

ThLic. David Bouma, Th.D.

KTF UK

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

KTF UK

prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.

KTF UK

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Historický ústav AV ČR

Uchazeč:

Mgr. Daniel Rejman, Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Teologické perspektivy v kosmologii George Lemaîtra

11:00


Místnost: P16

Termín: 24. 9. 2020

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

KTF UK

Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Kateřina Pousková, Státní doktorská zkouška

10:00

Ing. arch. Petr Uličný, Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách

10:45Již proběhlé
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 17. 6. 2020, Učebna P8

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

FF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Elena Babich, Státní doktorská zkouška

10:00

RNDr. Jiří Krtička, Obhajoba disertační práce:

Grafika českého informelu

11:00


Státní doktorská zkouška 27. 1. 2020, Učebna P16

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.

Národní muzeum

Uchazečka:

Mgr. Veronika Lorencová

10:00Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Poslední změna: 7. srpen 2020 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám