SYLFF


Vyhlášení výběrového řízení pro uchazeče o stipendium SYLFF, č.j. UKKTF/51906/2023

Stipendijní program SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem, kteří vynikají svou osobností, dosavadními pracovními výsledky, tématem dizertační práce i vizí. V době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia.

Během doby pobírání stipendia je třeba:

 • Dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část o realizovat část výzkumu v zahraničí.

 • Student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK.

 • Za Univerzitu Karlovu se udělují celkem 2 nová stipendia ročně.

 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo.

 • Výše stipendia je 12.500,- USD/rok (tj. asi 270 000 Kč/rok).

 • Studenti mohou nově čerpat mimo stipendium SYLFF i další finanční podporu za splnění

  dvou podmínek:

  • zajištění transparentnosti financování

  • zamezení dvojího financování.

 • Termín pro podání žádostí je 29. 4. 2023.


Žádost uchazeče musí obsahovat:


Průběh fakultního kola výběrového řízení:

Fakultní výběrová komise, jejíž složení bude zveřejněno na webových stránkách, (případně děkanem stanovená kompetentní osoba) posoudí kvalitu obdržených přihlášek.

V rámci posouzení bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Vůdčí schopnosti 0-30 bodů

 • Přínos výzkumu pro společnost 0-30 bodů

 • Dosavadní akademické aktivity 0-20 bodů

 • Smysluplnost zahraničního výjezdu 0-20 bodů

Celkem maximálně 100b.


Rektorátní kolo výběrového řízení:

 • Rektorátní kolo výběrového řízení se uskuteční do 30. 6. 2023

Vyhodnocení uchazečů nominovaných fakultami provede univerzitní komise, jejíž složení je zveřejněno na webových stránkách. V rámci posouzení bude kladen důraz stejná kritéria jako

fakultním výběru a v rámci ústního pohovoru bude navíc hodnoceno:


 • Představení dizertační práce 0-30 bodů

Vyhodnocení uchazečů rektorátní komisí je nezávislé na hodnocení fakultním. Výběrová komise si vyhrazuje právo provést preselekci a k ústnímu pohovoru pozvat jen vybrané kandidáty.

Ústní kolo výběrového řízení proběhne v budově rektorátu a vybraní uchazeči budou sezvání přímo na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce.


 • V rámci posouzení v rektorátním kole může uchazeč získat maximálně 130 b.


Body z fakultního a rektorátního kola se nesčítají, o finálním výběru uchazečů rozhoduje rektorátní výběrová komise.

Rozhodnutí o výběru

 • Rozhodnutí o výběru uchazečů bude zasláno na fakulty do 15. 7. 2023.

 • Fakulta oznámí do 21. 7. 2023 svým úspěšným i neúspěšným uchazečům výsledky výběrového řízení.


Nominace do Japonska

 • Vítězní kandidáti jsou do 15. 7. 2023 nominováni rektorátem na TKFD ke konečnému schválení. Následně jsou kontaktováni přímo TKFD, která s nimi

  také podepíše individuální smlouvu.


Další informace na webu Univerzity Karlovy - též v sekci FAQ.


Online informační schůzka

 • Dne 6. 4. 2023 v 16:00. Schůzka bude poskytovat podrobné informace o programu, včetně jeho cílů, pravidel a postupů pro přihlášení. Nejspíše se připojí i některý z minulých stipendistů, který bude na schůzce sdílet své zkušenosti. Odkaz na přípojení naleznete na FB Sylff.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám