• Nové publikace

Nové publikace

Kolektivní monografie: Ženy ve středověku

Kolektivní monografie našich pedagogů a jejich zahraničních kolegů se věnuje tématu společenských a kulturních rolí ženy ve vrcholném středověku na území středověkých států českého, polského a uherského. V odkazu najdete volně dostupnou elektronickou verzi publikace.

22. května 2023


Kniha profesora Čechury: Luxus na dluh? Zadlužení české aristokracie

Nová kniha profesora Jaroslava Čechury: Luxus na dluh? Zadlužení české aristokracie v letech 1550-1650

10. května 2023


Kniha profesora Ctirada V. Pospíšila: Zednáři, Masaryk, katolíci

Vychází kniha Zednáři, Masaryk, katolíci: Trnitá cesta od nenávisti k dialogu autorů Ctirada Václava Pospíšila, Veroniky Řehákové a Jana Sušera.

24. dubna 2023


Svatý Augustin - Postní promluvy v překladu docenta Vopřady

Jako čtrnáctý svazek edice Patristika vycházejí promluvy, které hipponský biskup svatý Augustin (354–430) pronesl v průběhu postní doby. Augustin v promluvách vysvětluje smysl a charakter postní doby, zdůrazňuje její slavnostnost a její primární zaměření na prohloubení víry a upevnění vztahu s Bohem. Augustinovy promluvy vychází s úvodní studií a komentářem našeho pedagoga, doc. Davida Vopřady. 

1. března 2023


Kniha docenta Šmída: Vatikán a Československo ve 20. století

Kniha se věnuje diplomatickým stykům Československa a Svatého stolce ve 20. století. Jde o mimořádně dramatickou dobu, která ve vztazích Československa a Vatikánu v mnoha ohledech odráží dějiny habsburské monarchie, dvou světových konfliktů, dvou totalitních ideologií 20. století – nacismu a komunismu – a meziválečné i poválečné doby. Již na první pohled je čtenáři zřejmé, že se jednalo o období mnoha těžkostí, nepochopení a řevnivostí, a to jak na české, resp. československé, tak na vatikánské straně.

10. února 2023


Kniha profesora Ignáce Hrdiny: Dějiny pramenů kanonického práva

Kniha podává přehled vývoje formálních pramenů kanonického práva (včetně východního) od počátků církve až do současnosti; připojeny jsou četné ukázky vybraných textů. Studium pramenů kanonického práva nám umožní objektivnější pohled na tehdejší právní úpravu, než jaký nám mnohdy poskytují učebnice dějin kanonického práva. Říkává se, že prameny nelžou; neplatí to však absolutně – i v církevním středověku se objevily zcela či částečně zfalšované právní sbírky, které měly na církevní dějiny značný vliv.

6. února 2023


Nová kniha našeho docenta Davida Boumy

Kniha se zaměřuje na teologii německého jazykového prostoru a věnuje se problematice velikonoční víry u čtyř vybraných autorů (Hansjürgen Verweyen, Hans Kessler, Joseph Ratzinger a Klaus Berger).

1. února 2023


Kniha doktorky Mlady Mikulicové Křesťané v Arábii před islámem

Kniha nabízí nejprve vhled do historie Arabského poloostrova na základě dobových zpráv řeckých, syrských a arabských autorů, dále stručný úvod do arabského básnického mistrovství s krátkými ukázkami ze staroarabské poezie a nakonec čítanku veršů.

31. ledna 2023


Kniha našeho emritního profesora Stanislava Sousedíka

Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Kniha je určena především filosofům, teologům a religionistům, může však posloužit i jako studijní text vysokoškolským studentům těchto oborů.

30. ledna 2023


Nové číslo Clavibus unitis věnované biblickému překladu

Nové číslo časopisu Clavibus unitis (ročník 11/2022, č. 2), je zasvěceno biblickému překladu, biblickému jazyku a biblickému stylu v západoslovanské oblasti. Většina článků vzešla z příspěvků prezentovaných na mezinárodní konferenci konané 1.–2. července 2022 na Katedře biblických věd KTF UK. Svazek je volně k dispozici online.

27. ledna 2023
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám