• Nové publikace

Nové publikace

Nové číslo AUC Theologica na téma: Animal Ethics

Nové číslo časopisu AUC Theologica na téma "Animal Ethics" vzniklo ve spolupráci se zahraničními členy naší redakční rady, profesory Martinem M. Lintnerem and Michaelem Rosenbergerem. Časopis je k dispozici ke stažení.

28. listopadu 2023


Sv. Ambrož: O pokání. Přel. David Vopřada, úvod Karolína Štauberová

Komentovaný překlad pojednání De paenitentia (O pokání) od milánského biskupa svatého Ambrože Z latiny přeložil doc. David Vopřada, Dr. Autorkou komentáře a úvodní studie je naše doktorandka Mgr. ThLic. Karolína Štauberová.

18. října 2023


Číslo revue Salve věnované penězům. Editor: doc. David Vopřada

V těchto dnech vychází číslo revue Salve, které je věnované tématu peněz a které vzniklo péčí doc. Davida Vopřady z Katedry systematické a pastorální teologie. Cílem čísla je poskytnout podklady k promýšlení správného vztahu církve i jednotlivých věřících ke „světu peněz“.

30. září 2023


Magie kresby | Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu

Publikace Zdeňka Kazlepky a Martina Zlatohlávka vychází jako katalog výstavy v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

28. června 2023
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám