• Aktuality

Aktuality

16. února 2023

Zveme na tři přednášky externího hosta:

PhDr. Jany Švantnerové, Ph.D.

První dvě věnuje problematice izraelských muzeí:

  • Muzea v Izraeli I. (12:50–14:20)

  • Muzea v Izraeli II. (14:35–16:05)


  • KDY: 16. února od 12:50 KDE: KTF UK, posluchárna P8 (FB událost)


Přednášky spojené s workshopy představí vybraná muzea v Izraeli. Při jejich výběru bude zohledněna osobní zkušenost autorky a zároveň její zájem o možnosti a ochotu muzeí reflektovat minulost a současnost, jakož i a jejich (ne)zájem a (ne)zapojování se do mezi náboženského a mezi kulturního dialogu. V rámci krátkých workshopů budou moci studenti zapojit kritické myšlení a schopnosti efektivně vyhledávat a selektovat online zdroje.


Třetí přednáška bude věnovaná dílu významného slovenského malíře Leopolda Horovitze:

  • Po stopách Leopolda Horovitza aneb Od diplomové práce k retrospektivní výstavě


  • KDY: 23. února od 12:50 KDE: KTF UK, učebna P8

Přednášející se jeho životu a tvorbě věnovala více než deset let nejprve v rámci magisterského výzkumu a následně díky přípravě retrospektivní výstavy ve Východoslovenském muzeu v Košicích, rodišti umělce. Na přípravě této výstavy již participovala jako kurátorka Slovenské národní galerii, která se na projektu rovněž podílela. Výstava prezentovala díla z řady prestižních zahraničních sbírek včetně Rakouské galerie Belvedere ve Vídni, Národního muzea a Národní galerie v Budapešti, Národního muzea ve Varšavě, ze Zámku na Waweli v Krakově, stejně tak i z dalších polských a maďarských muzeí a ze soukromých sbírek. Přednáška studentům přiblíží význam badatelského výzkumu spojeného s magisterským studiem a jeho následného zpracování z pozice kurátorky. Připomene možnosti a limity výstavnické praxe, stejně tak i „euforii z toho, když se výstava odehraje ve správném čase na správném místě.“

Profil přednášející

PhDr. Jana Švantnerová, Ph.D.
PhDr. Jana Švantnerová, Ph.D.
Absolventka studia dějin umění Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.), Trnavské univerzity v Trnavě (PhDr.) a Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.). Paralelně se studiem dějin umění absolvovala vzdělávací pobyty zaměřené na judaistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a v Paideia – The European Institute for Jewish Studies ve Stockholmu. Od roku 2012 působí ve Slovenské národní galerii jako kurátorka užitého umění a Židovském komunitním muzeu v Bratislavě jako kurátorka judaik. Věnovala se portrétní a žánrové malbě v kontextu tvorby malíře Leopolda Horovitza (1838–1917), výzkumu zestátňování uměleckých předmětů z majetku Židů během slovenského státu (1939–1945) a historii a sbírkám Židovského muzea v Prešově (1928–1940). V současnosti se nadále věnuje výzkumu rituálních předmětů a budování sbírek judaik na Slovensku a jejich vystavování. V SNG je spoluautorkou společensky angažovaného projektu Inkluzivní umění a kultura zaměřeného na poznání a pochopení aktuálních témat (mimo jiné migrace, znevýhodněných menšin, islámu a udržitelnosti) prostřednictvím výtvarného umění ve slovenských sbírkách.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám