• Aktuality

Aktuality

17. května 2022

Srdečně zveme na přednášky PhDr. Jany Švantnerové

Umenie ako nástroj (in)tolerancie

Prednáška sa zameriava na vzťahy európskej kresťanskej väčšinovej populácie k židovskej a moslimskej komunite. Cieľom nie je chronologický prehľad, ale tematické sondy do vybraných aspektov spolunažívania, ktoré sa odrážali a odrážajú vo vizuálnej kultúre. Výtvarné umenie dodnes predstavuje účinný nástroj propagandy, manipulácie a šírenia nenávisti, ale môže byť aj impulzom k prehodnoteniu stereotypov a nástrojom porozumenia.


  • Přednáška se uskuteční dne 17. 5. od 12:00 v učebně P16


Židovské múzeá a židovská hmotná kultúra na Slovensku

Exurzia formou prednášky, ktorá predstaví tri piliere zbierkotvorby judaík na území dnešného Slovenska a kľúčové aktivity v oblasti výskumu, záchrany a prezentácie židovského kultúrneho dedičstva za posledných pätnásť rokov. Subjektívna bilancia prednášajúcej na základ jej osobných skúseností pri výskume a záchrane židovskej kultúry a pri spoluvytváraní programov na jej prezentáciu.


  • Přednáška se uskuteční dne 18. 5. od 12:00 v P2


Profil přednášející

PhDr. Jana Švantnerová, Ph.D. absolventka štúdia dejín umenia Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), Trnavskej univerzity v Trnave (PhDr.) a Masarykovej univerzity v Brne (Ph.D.). Paralelne so štúdiom dejín umenia absolvovala vzdelávacie pobyty zamerané na judaistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove a v Paideia – The European Institute for Jewish Studies v Štokholme. Od roku 2012 pôsobí v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka úžitkového umenia a Židovskom komunitnom múzeu v Bratislave ako kurátorka judaík. Venovala sa portrétnej a žánrovej maľbe v kontexte tvorby maliara Leopolda Horovitza (1838 – 1917), výskumu poštátňovania umeleckých predmetov z majetku Židov počas slovenského štátu (1939 – 1945) a histórii a zbierkam Židovského múzea v Prešove (1928 – 1940). V súčasnosti sa naďalej venuje výskumu rituálnych predmetov a budovania zbierok judaík na Slovensku a ich vystavovaniu. V SNG je spoluautorkou spoločensky angažovaného projektu Inkluzívne umenia a kultúra zameraného na poznanie a pochopenie aktuálnych tém (okrem iného migrácie, znevýhodnených menšín a islámu) prostredníctvom výtvarného umenia v slovenských zbierkach.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám