• Aktuality

Aktuality

4. května 2021

 • Stipendium je určeno pro akademický rok 2021-2022 (1. září 2021–31. srpna 2022). Přijatý uchazeč bude rok pobývat v kanadském Edmontonu, konkrétně na Wirthově Institutu pro rakouská a středoevropská studia. Stipendista bude podpořen stipendiem v celkové výši 27,600.00 kanadských dolarů. Částka mu bude vyplácena koncem každého měsíce, přičemž první bude vyplacena v září 2021.

 • Výběrového řízení se mohou účastnit mladí studenti zabývající se humanitními, společenskovědními či uměleckými obory. Uchazeči o stipendium by měli být českého občanství, měli by být zapsáni k doktorskému studiu, a to ve fázi, kdy mají splněny veškeré povinnosti s výjimkou napsání doktorské práce. Preferováni budou kandidáti, kteří excelentně ovládají anglický jazyk, a to jak mluvenou, tak psanou formou, a kteří jsou zároveň schopni číst text v jiném středoevropském jazyce – např. v němčině. Slovenský jazyk se v případě českých uchazečů nepočítá jako dodatečný cizí jazyk. Doložitelný záznam výzkumné činnosti (ideálně formou publikací) je rovněž považován za výhodu v rámci výběrového řízení. 

 • University of Alberta vítá rozmanitost a podporuje uchazeče o stipendium bez ohledu na pohlaví či handicap.

 • Přihlášky ke stipendiu musí zahrnovat krátké shrnutí (maximálně 500 slov) výzkumného projektu, kompletní CV a jména dvou osob, které jsou schopny podat o uchazeči reference. Tyto části přihlášky je třeba doručit formou jednoho pdf dokumentu, který bude pojmenován jménem, příjmením a rodnou zemí uchazeče. Dokument tedy může být pojmenován např. Jan_Novak_Czech.pdf. Přihlášky je třeba zaslat emailem prof. Josephu F. Patrouchovi, řediteli Institutu, a to na adresu: , a v kopii na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: .

 • Termín pro podání přihlášky je 17. května 2021.

 • Univerzitní výběrová komise představí výběr uchazečů, kteří se budou v květnu 2021 účastnit pohovoru s prof. Patrouchem. Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie Covid-19 je možné,

  že pohovor proběhne online formou. Úspěšní uchazeči budou předem obeznámeni prostřednictvím emailu o tom kdy, kde a jakou formou pohovor proběhne. Vzhledem k vyššímu počtu uchazečů

  se předem omlouváme, pokud neúspěšní uchazeči nebudou vyrozuměni o výsledku jejich účasti ve výběrovém řízení.

 • Informace ke stažení v pdf zde.

 


 
 
 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám