Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací - proběhlé termíny


Obhajoba disertační práce, 3. 10., od 9:30

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.

AV ČR

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

VŠ UMPRUM

Místo a čas:

Místnost P16, 3. 10. 2022, od 9:30

Uchazeč:

Mgr. Alice Němcová

Téma práce:

Problematika umění ve veřejném prostoru v době normalizace na příkladu pražského metra


Obhajoba disertační práce, 19. 9., od 11:30

Složení komise:

Předseda:

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

KTF UK

Členové:

Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

KTF UK

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

KTF UK

doc. David Vopřada, Dr.

KTF UK

doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

bez afiliace

Uchazečka:

ThLic. Mgr. Lenka Makovcová-Demartini

Název práce:

Bedřich Vašek a „křesťanská sociologie“ v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století. Implikace pro 21. století

Místo a čas:

Místnost P16, 19. 9. 2022, od 11:30


Státní doktorská zkouška - Církevní a obecné dějiny, 16. 9., od 11:00

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

KTF UK

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

AV ČR

Místo a čas:

Místnost P16, 16. 9. 2022, od 11:00


Obor Katolická teologie, 7. 6. 2022, od 11:00

Složení komise:

Předsedkyně:

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

KTF UK

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

KTF UK

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

KTF UK

doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

CMTF UPOL

Místo a čas:

Místnost P16, 7. 6. 2022, od 11:00


Obor historické vědy (16. 2. 2022)

Složení komise:

Předsedkyně:

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

FF UK

Členové:

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D

KTF UK

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

KTF UK

Uchazeč:

Mgr. Peter Bučko

Název disertační práce:

Kulty uhorských svätcov z 11. storočia

10:00


Obor dějiny křesťanského umění (10. 2. 2022)

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

Externista:

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

VŠCHT

Uchazeč:

Mgr. Veronika Lorencová

Název disertační práce:

VARIARUM DELINEATIONUM ET PLERARUM PAULI PAGANI ET ALIORUM. Kresby Paola Paganiho a umělců z jeho okruhu v albech Vědecké knihovny v Olomouci

10:00


Obor Dějiny křesťanského uměni (obhajoby, 17. 9. 2021, 10:00)

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

KTF UK

Externista:

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

VŠCHT

Uchazeč:

Mgr. Kateřina Rathouská Štroblová

Název disertační práce:

Reflexe socialistické minulosti v umění zemí Střední Evropy

10:00

Ve stejném termínu probíhají Státní doktorské zkoušky


Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Člen:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK

Externista:

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

VŠCHT

Uchazeč:

Mgr. et Mgr. Kornélie Kolářová Takácsová, Th.D.

Název disertační práce:

Severní portál kostela sv. Prokopa v Třebíči ve středoevropském kontextu se zvláštním zřetelem ke kostelům benediktinských klášterů v Uhrách.

11:00


Obor Dějiny křesťanského uměni (Obhajoba, 18. 5. 2021, 10:00)

Složení komise:

Čas: 18. 5. 2021, 10:00

Předseda:

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Externista:

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

Uchazečka:

Mgr. Šárka Jendraššák, rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce

10:00

Mgr. Elena Sochatzi Babich, obhajoba disertační práce: „Homo deformis“.

Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českém prostředí mezi léty 1526–1620

11:00

Místo:

Budova KTF, učebna P16


Obor Dějiny křesťanského uměni (SDZ a obhajoby, 10. 2. 2021)

Složení komise:

Čas: 10:00

Předseda:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Členové:

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Externista:

PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Uchazečky:

Mgr. Magdaléna Nerudová, Státní doktorská zkouška

10. 2. 2021, od 10:00

Mgr. Daniela Schalldach, Státní doktorská zkouška

10. 2. 2021, od 10:45

Mgr. Jana Jansová, obhajoba disertační práce:

Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu

10. 2. 2021, od 11:30

Mgr. Michaela Watrelot, obhajoba disertační práce:

Wilhelm von Bode and the International Art Market: the Unpublished Correspondence with Rudolphe Kann and Joseph Duveen

10. 2. 2021, od 12:15

Místo:

Budova KTF, učebna P16


Obor Církevní a obecné dějiny (SDZ a obhajoba, 5. 2. 2021)

Složení komise:

Čas: 11:00

Předseda:

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)

Členové:

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (FF UK)

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D., (KTF UK)

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (CMS AV ČR)

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (FF MUNI)

Uchazečka:

Mgr. Michaela Falátková, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis

5. 2. 2021, od 11:00

Místo:

V on-line prostředí - připojení zde.


Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška 14. 9. 2020, Učebna P16

Složení komise:

Předseda:

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

KTF UK

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

KTF UK

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

FF UK

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

Strahovská knihovna

Uchazeč:

ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D., obhajoba disertační práce:

Žalmové parafráze Jiřího Strejce

10:00


Obhajoba disertační práce 15. 9. 2020, Učebna P16

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D.

MG

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazečka:

Mgr. Monika Benčová, obhajoba disertační práce:

Návrhy a realizace dekorací barokního divadla v Čechách v 18. století

11:00


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 23. 9., Učebna P16

Složení komise:

Předsedkyně:

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. /

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

KTF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Michaela Watrleot, Státní doktorská zkouška

10:30

Mgr. Dominika Grygarová, Obhajoba disertační práce:

Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy „vědy o subjektivitě“ založené na neurovědách a fenomenologii

11:30

Mgr. Šárka Jendraššák, Obhajoba disertační práce:

Vývoj porevoluční výstavní činnosti v českém prostředí. Případová studie Galerie Rudolfinum.

12:30


Státní doktorská zkoušky a obhajoby disertačních prací 24. 9. 2020, Učebna P16

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

KTF UK

Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Kateřina Pousková, Státní doktorská zkouška

10:00

Ing. arch. Petr Uličný, Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách

10:45


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 30. 9. 2020, Učebna P12

Složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

KTF UK

Členové:

ThLic. David Bouma, Th.D.

KTF UK

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

KTF UK

prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.

KTF UK

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Historický ústav AV ČR

Uchazeč:

Mgr. Daniel Rejman, Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Teologické perspektivy v kosmologii George Lemaîtra

9:00


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 17. 6. 2020, Učebna P8

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

FF UK

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

MÚVS ČVUT

Uchazeči:

Mgr. Elena Babich, Státní doktorská zkouška

10:00

RNDr. Jiří Krtička, Obhajoba disertační práce:

Grafika českého informelu

11:00


Státní doktorská zkouška 27. 1. 2020, Učebna P16

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.

Národní muzeum

Uchazečka:

Mgr. Veronika Lorencová

10:00Poslední změna: 7. říjen 2022 08:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám