• Aktuality

Aktuality

20. ledna 2023

Fond pro podporu strategických partnerství

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2023

Termín pro podání: 13. 2. 2023.


Strategičtí partneři:


Universität Zürich (Švýcarsko),


Macquarie University (Austrálie),


University of St Andrews (Velká Británie )


Dotace:

Max 150 000 Kč na projekt. Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu v externích zdrojích (EU programy apod.)

a v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, atd.)Podporované aktivity s partnery vycházející z indikátorů MŠMT:

  • Příprava podání mezinárodního projektu;

  • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů;

  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

  • příprava mezinárodních studijních programů

  • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství;

  • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

  • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek; online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

  • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu).


Fakultní termín pro podání žádostí je stanoven na podnělí 13. 2. 2023, podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu zde a na webu Centra strategických partnerství.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám