• Aktuality

Aktuality

15. prosince 2022

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2023/2024

 • Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv MŠMT.

 • Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

 • Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí.

 • Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

 • Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

 • Zájemci musí předložit následující doklady:

  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  2. Studijní záměr       

  3. Studijní průměr

 • Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

 • Termíny odevzdání příhlášek:

  • Do 15. 11: Egypt, Severní Makedonie, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko, Čína

  • Do 15. 12. 2023: Slovensko

     

 • V případě většího počtu uchazečů proběhne fakultní výběrové řízení

 • Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů zasílá fakulta na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů (prostřednictvím ESS – elektronicky).

 • U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné. Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země: na stránkách DZS
                        

 

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám