• Aktuality

Aktuality

30. září 2022

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu na LS 2022/2023


podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik stipendijních pobytů na LS 2022/2023 pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce.


Seznam předpokládaných nabízených míst:


Goethe Universität Frankfurt am Main


 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně


Universität des Saarlandes

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně

 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)


Universität Leipzig  

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně


Universität Hamburg


 • 5 semestrálních stipendií pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy – 850 EUR měsíčně

 • 2 doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z UK v AJ nebo NJ

 • Stipendium uděluje nadace Hermanna a Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů – není určeno pro studenty Farmacie


Heinrich Heine Universität Düsseldorf


 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)

 • písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)


 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán https://cuni.cz/UK-3055.html

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK v němčině, popř. angličtině    (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

 • písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze pro HHU Düsseldorf)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application  https://cuni.cz/UK-3055.html

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)

 • (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

 • (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 30. 9. 2022. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 10. 10. 2022.


Prozatím nadále umožňujeme, aby si studenti zvolili navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám