• Aktuality

Aktuality

19. května 2022

Zwischen Rom und Silicon Valley. Papst Franziskus angesichts des technischen Fortschritts

  • Prof. dr hab. Andrzej Anderwald je knězem opolské diecéze. Působí na Teologické fakultě a je rektorem Vyššího interdiecézního teologického semináře v Opole.

  • Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. května od 13:45 v učebně P14

  • Přednáška proběhne v rámci předmětu Fundamentální teologie 1

  • Překlad do češtiny bude zajištěn


Anotace v němčině:

Das Ziel meiner Untersuchungen besteht darin, nach einer neuen Idee des technischen Fortschritts zu suchen, die dem Aufbau einer ganzheitlichen Vision der Wirklichkeit unter Achtung des höchsten Wertes der menschlichen Person ermöglicht. Die Struktur der Überlegungen bezieht sich auf die Grundsätze der Soziallehre der sogenannten drei Schritte – sehen, urteilen, handeln. Daher werden im Laufe der Überlegungen zunächst die Merkmale des technischen Fortschritts (1), dann dessen Bewertung (2) und schließlich ein ganzheitlicher Blick auf die Wirklichkeit (3) präsentiert.


Anotace v češtině:

Cílem mého výzkumu je hledat novou myšlenku technologického pokroku, která umožní vybudovat celistvou vizi reality, respektující nejvyšší hodnotu lidské osoby. Struktura úvah odkazuje na principy sociálního učení tzv. tří kroků – vidět, soudit, jednat. V rámci úvah je proto nejprve uvedena charakteristika technického pokroku (1), poté jeho hodnocení (2) a nakonec holistický pohled na realitu (3).

Podrobnějíší profil přenášejícího (v polštině) na stránkách Opolské univerzity

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám