• Aktuality

Aktuality

16. dubna 2021

  • Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a příslušnou smlouvou uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 mít na Hlávkově koleji.

  • Tato místa jsou určená pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických a či vědeckých pracovníků, (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

  • Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů. Pro žádosti studentů Bc. a NMgr. (Mgr.) je nutné doložit výpis studijních povinnosti se studijním průměrem do 1,5. Žádosti o Hlávkovu kolej pro akademicky rok 2021/2022 podepsané děkanem je třeba zaslat na RUK do 7. 5. 2021. Žádosti zasílá elektronicky fakulta. Vzor přihlášky v elektronické podobě naleznete například zde.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám