• FAQ
  • Jak (se) vzdělávat online? - Nabídka kurzů na UK

Jak (se) vzdělávat online? - Nabídka kurzů na UK

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK zvou na řadu vzdělávacích akcí:

Centrum celoživotního vzdělávání UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Den celoživotního vzdělávání

10.04.2021


Chystáme pro Vás další ročník tradičního Dne celoživotního vzdělávání. Letos bude probíhat online formou a to 10. 4. 2021 od 14:30. Čekají Vás zajímavé rozhovory s absolventkami a absolventy UK, kteří žijí a pracují v zahraničí. Těšit se tak můžete na specialisty z oborů medicíny, přírodovědy, profesionály ve zpravodajství, či nadšence do rozvoje českého jazyka u dětí rodin žijících v zahraničí. Zaujme Vás jistě přednáška charismatické Martiny Viktorie Kopecké, mladé farářky Církve československé husitské. Dozvíte se praktické informace o kurzech celoživotního vzdělávání pro tento rok a chybět nebude ani zábavná soutěž pro celou rodinu.

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí


7.04. 2021

26. 05. 2021


Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí. Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně“.

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Inovační laboratoř UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Design Thinking


09.04.2021


Intenzivní online workshop zaměřený na Design Thinking, tedy metodu řešení problémů zaměřenou na uživatele. Workshop je určený všem vyučujícím a zaměstnancům napříč fakultami a obory UK. Seznámíte se s metodou Design Thinking, která se využívá k vývoji inovativních produktů a nápadů. Zkusíte sami vymyslet, jak zlepšit situaci pro svou práci i studenty v době pandemie. Potkáte se s kolegy z různých fakult a s dalšími lidmi z UK. Zažijete opravdu aktivní online workshop s využitím Google nástrojů. Budete pracovat se zkušenými a velmi kvalitními lektory.

Ústřední knihovna UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Využití MS Teams pro distanční výuku


06.04.2021


Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost). Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

Možnosti komunikace v Moodle


07.04.2021


Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum.

Realizace online výuky v Adobe connect


08.04.2021


Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI


08.04.2021


Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Základy práce se Zoom meetings


13.04.2021

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

Rozvíjení spolupráce v Moodle


14.04.2021


Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

Využití MS Teams pro distanční výuku - pokračování


20.04.2021


Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

Turnitin v distančním vzdělávání 


20.04.2021


Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle


21.04.2021


Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle


27.04.2021


Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

Autorské právo a e-learning


04.05.2021


Autorské právo – základní otázky – užití oprávněné – smlouvy – zákonné licence – užití cizích děl při vlastní přednášce či jiné výuce – využití vlastní přednášky jinými – kolektivní správa práv ve vztahu k výuce – prezenční x distanční výuka – neoprávněné užití – legislativa – judikatura – diskuse nad aktuálními problémy.

Jak oživit online kurz II.18.05.2021

Online přednáška resp. webinář bude věnován didaktickým i technologickým možnostem jak udělat online vzdělávání atraktivnější a efektivnější. Dozvíte se jak kombinovat synchrónní a asynchrónní formy online vzdělávaní, jak zapojit online sociálni učení, jaké aplikace jsou k dispozici a jak to všechno zakomponovat do stávajících online kurzů. Na webináři bude také prostor ptát se a řešit konkretní situace a problémy z vaší online vzdělávací praxe.

Jak podporovat open science: série školení pro technicko-administrativní pracovníky


25. 5., 27. 5., 8. 6. a 10. 6. 2021


Série přednášek věnovaných tématům open science z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu v souvislosti s otevřeným přístupem k vědeckým informacím, respektive podporou vědy a výzkumu na UK.

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání


10.06.2021


Chcete se dozvědět více o otevřených zdrojích, které zejména po covidové pandemii přináší revoluci do světa digitálních technologií a studijních materiálů; o tom jak je využívat, rozpoznávat jejich kvalitu, popř. je rovnou vytvářet? Jaké jsou nejlepší otevřené učebnice na světě a kde je najdete? Proč se o Wikipedii zajímají i tajné služby a editují ji roboti? V rámci workshopu budou představeny a shrnuty hlavní metodické poznatky týkající se výzkumného projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Po prezentaci a diskuzi si účastníci budou moci vyzkoušet také tvorbu vlastních OER (např. v rámci metodického portálu).

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK


seminář bude vypsán v případě zájmu


Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.Poslední změna: 7. duben 2021 10:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám